D1
D2
D3
D4
D5

หนังHD Plan 75 (2022)

ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.36 สิงห์สนาม ตอนที่ 36 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.36 สิงห์สนาม ตอนที่ 36 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP35 สิงห์สนาม ตอนที่35 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP35 สิงห์สนาม ตอนที่35 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP34 สิงห์สนาม ตอนที่34 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP34 สิงห์สนาม ตอนที่34 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP33 สิงห์สนาม ตอนที่33 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP33 สิงห์สนาม ตอนที่33 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP32 สิงห์สนาม ตอนที่32 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP32 สิงห์สนาม ตอนที่32 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.31 สิงห์สนาม ตอนที่ 31 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.31 สิงห์สนาม ตอนที่ 31 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.30 สิงห์สนาม ตอนที่ 30 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.30 สิงห์สนาม ตอนที่ 30 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.29 สิงห์สนาม ตอนที่ 29 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.29 สิงห์สนาม ตอนที่ 29 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.28 สิงห์สนาม ตอนที่ 28 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.28 สิงห์สนาม ตอนที่ 28 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.27 สิงห์สนาม ตอนที่ 27 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.27 สิงห์สนาม ตอนที่ 27 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.26 สิงห์สนาม ตอนที่ 26 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.26 สิงห์สนาม ตอนที่ 26 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.25 สิงห์สนาม ตอนที่ 25 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.25 สิงห์สนาม ตอนที่ 25 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.24 สิงห์สนาม ตอนที่ 24 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.24 สิงห์สนาม ตอนที่ 24 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.23 สิงห์สนาม ตอนที่ 23 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.23 สิงห์สนาม ตอนที่ 23 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP22 สิงห์สนาม ตอนที่22  (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP22 สิงห์สนาม ตอนที่22 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.21 สิงห์สนาม ตอนที่ 21 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.21 สิงห์สนาม ตอนที่ 21 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.20 สิงห์สนาม ตอนที่ 20 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.20 สิงห์สนาม ตอนที่ 20 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.19 สิงห์สนาม ตอนที่ 19 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.19 สิงห์สนาม ตอนที่ 19 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.18 สิงห์สนาม ตอนที่ 18 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.18 สิงห์สนาม ตอนที่ 18 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.17 สิงห์สนาม ตอนที่ 17 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.17 สิงห์สนาม ตอนที่ 17 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.16 สิงห์สนาม ตอนที่ 16 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.16 สิงห์สนาม ตอนที่ 16 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.15 สิงห์สนาม ตอนที่ 15 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.15 สิงห์สนาม ตอนที่ 15 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.14 สิงห์สนาม ตอนที่ 14 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.14 สิงห์สนาม ตอนที่ 14 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.13 สิงห์สนาม ตอนที่ 13 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.13 สิงห์สนาม ตอนที่ 13 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.12 สิงห์สนาม ตอนที่ 12 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.12 สิงห์สนาม ตอนที่ 12 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.11 สิงห์สนาม ตอนที่ 11 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.11 สิงห์สนาม ตอนที่ 11 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.10 สิงห์สนาม ตอนที่ 10 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.10 สิงห์สนาม ตอนที่ 10 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.9 สิงห์สนาม ตอนที่ 9 (พากย์ไทย)
6.9
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.9 สิงห์สนาม ตอนที่ 9 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.8 สิงห์สนาม ตอนที่ 8 (พากย์ไทย)
7.4
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.8 สิงห์สนาม ตอนที่ 8 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Puss in Boots 2 The Last Wish (2022)
HD
Puss in Boots 2 The Last Wish (2022)
ดูหนังออนไลน์ฟรี The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.7 สิงห์สนาม ตอนที่ 7 (พากย์ไทย)
7.4
HD
The Knight in the Area (Area no Kishi) (2012) EP.7 สิงห์สนาม ตอนที่ 7 (พากย์ไทย)
ดูหนังออนไลน์ฟรี Lady Boss: The Jackie Collins Story (2022)
6.8
HD
Lady Boss: The Jackie Collins Story (2022)
A5
A6
A7
A8
ดูหนังออนไลน์ ดูหนังใหม่ชนโรงฟรี HD

ดูหนังออนไลน์ หนังใหม่ คมชัดระดับ HD ฟรี!!
Freemovie365.net เว็บดูหนังออนไลน์ มีทั้งหนังเก่า หนังใหม่ ให้คุณได้เลือกชมได้ฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหนังไทย หนังจีน หนังฝรั่ง การ์ตูนอนิเมชั่น และหนังอื่นๆอีกมากมาย เรารวบรวมหนังเก่าตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว+ มาจนถึงหนังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกไม่กี่วันหรือที่นิยมเรียกันกว่าหนังชนโรงนั่นเอง ทีวีออนไลน์ ทีวีสด ดูบอลออนไลน์เราก็มีให้รับชมได้ฟรีเช่นกัน ทั้งทีวีช่องทั่วไป ช่องข่าว ช่องบันเทิง ช่องกีฬา มากมายหลากหลายรายการ รวมทั้งการถ่ายทอดกีฬาสด ฟุตบอลสด เราก็มีให้ท่านรับชมได้อย่างเพลิดเพลิน เว็บของเรารองรับทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ android iphone แท็บเล็ต smart tv และอุปกรณ์อื่นๆทุกประเภท

 

 

อ่านต่อ

นอกจากนี้เรายังมี หนังใหม่ชนโรง 2019 2020 เต็มเรื่อง มาให้ท่านได้เลือกชมกันแบบซูมชัดๆ หนังมาสเตอร์ หรือหนังใหม่เสียงซาวด์แทรก ซับไทย ก็มีให้เลือกจากตัวเล่น ดูหนังออนไลน์ ของแต่ละเรื่องครบทุกประเภทหนัง ได้แก่ ดูหนังแอคชั่น หนังบู๊มันๆ, หนังดราม่า, หนังโรแมนติก, หนังสยองขวัญ หนังผี, หนังเกาหลี ดูซีรี่ย์, หนังสืบสวนสอบสวน, หนังซุเปอร์ฮีโร่ MARVEL DC, หนังการ์ตูน แอนิเมชั่น ,หนังภาคต่อ หนังดังทั้งไทย เอเชีย และต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเรามีทีมงานที่คอยอัพเดตหนังออนไลน์ใหม่ด้วยความรวดเร็วที่สุดให้ท่านได้รับชมกันแบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการดูหนังใหม่ชนโรง หนังที่มีคะแนนเรตติ้งสูงจาก IMDB และ Netflix ท่านจะได้รบชมหนังใหม่ก่อนใครได้จากที่นี้ ซึ่งเราจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์และระบบการดูหนังของเราให้ดียิ่งขึ้นให้เหมาะกับการเข้ารับชมของคนจำนวนมาก นอกจากนี้เรายังมีตัวอย่างหนังใหม่และเนื้อเรื่องย่อของหนังให้ท่านได้เลือกชมก่อนตัดสินใจดูภาพยนต์เรื่องโปรดของท่าน